Задати питання Задати питання
flag Судова влада України

 

Інформаційне повідомлення щодо заповнення форми розрахункових документів на переказ у разі сплати судового збору

Обов'язковими для заповнення платниками є такі реквізити:

-                Дата документа;

-                Отримувач коштів (Назва Управління ДКСУ);

-                Код отримувача (код за ЄДРПОУ - Код управління ДКСУ);

-                Банк отримувача (Назва розрахункового підрозділу ДКСУ);

-                Код банку отримувача (МФО);

-                Рахунок отримувача (рахунок розпорядника коштів - банку);

-                Назва платника (для юридичної особи), ШБ та адреса (для фізичної

особи);

-                Призначення платежу.

При сплаті судового збору поле "Призначення платежу" розрахункового документа заповнюється таким чином:

-                службовий код (знак): "*" (зірочка);

-                розділовий знак: ";" (крапка з комою);

-                код ознаки судового збору: "101";

-                розділовий знак: ";" (крапка з комою);

-                 код клієнта за ЄДРПОУ для юридичних осіб (доповнюється зліва нулями до восьми цифр, якщо значущих цифр менше 8), або реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи (завжди має 10 цифр), або серія та номер паспорта громадянина України, в разі якщо платник через свої релігійні переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомив про це відповідний орган Міністерства доходів і зборів України і має відповідну відмітку у паспорті;

-                розділовий знак: ";" (крапка з комою);

-                    роз'яснювальна інформація про призначення платежу у формі: "Судовий збір, за позовом____________________________ (ШБ чи назва установи, організації позивача), ___________ (назва суду, де розглядається справа)". Використання символу ";" не допускається.

 

 

Приклад заповнення: *; 101;1234567890;Судовий збір, за позовом Петров П.П., Барський районний суд Вінницької області