flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Базові показники роботи Окружного адміністративного суду міста Києва

Базові показники роботи

Окружного адміністративного суду міста Києва

згідно з рішенням Ради суддів України № 28 від 02 квітня 2015 року*

 

Показник

Дані за звітний період

2016 рік

2017 рік

І півріччя

2018 року

 

I. Вихідні дані автоматизованої системи діловодства

I.1

Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді на початок звітного періоду

9048

14404

17654

I.2

Кількість справ та матеріалів, що надійшли на

розгляд за звітний період

23404

20704

11583

I.3

Кількість розглянутих справ та матеріалів за

звітний період

17871

17454

12232

I.4

Кількість справ та матеріалів, що перебувають

на розгляді на кінець звітного періоду

14581

17654

16917

I.5

Кількість справ та матеріалів, що перебувають

на розгляді понад один рік на кінець звітного

періоду

0

4708

4674

I.6

Фактична кількість суддів

18

36

36

 

II. Базові показники

II.1

Кількість та відсоток справ та матеріалів,

загальний̆ термін проходження яких триває

понад один рік

0

26.70%

27,60%

II.2

Відсоток розгляду справ**

76,4%

84,30%

105,60%

II.3

Середня кількість розглянутих справ та

матеріалів на одного суддю

350

485

340

II.4

Середня кількість справ та матеріалів, що

перебували на розгляді в звітний̆ період в

розрахунку на одного суддю

636

985

812

II.5

Середня тривалість розгляду справи (днів) ***

119

242

269

II.6

Проведення опитувань громадян-учасників

судових проваджень

1

ні

0

II.7

Оприлюднення результатів опитувань

громадян-учасників судових проваджень на веб-

сторінці суду

Серпень 2016

ні

0

II.8

Рівень задоволеності роботою суду учасниками

судового розгляду за результатами опитування.

Уніфікована шкала від 1 (дуже погано) до 5

(відмінно)

60%-5-4;

28%-3;

12%-2-1

-

0

II.9

Відсоток громадян-учасників судових

проваджень, що оцінюють роботу суду на

«добре» (4) та «відмінно» (5)

60%

-

0

* Посилання на рішення http://rsu.court.gov.ua/rsu/rishennya/risksjdfh/

** Вказані відсотки за даними Європейської комісії з питань ефективності правосуддя є тривожним сигналом з огляду на те, що у період 2015 - 2016 років кількість суддів, які здійснювали свої повноваження, поступово зменшувалась до 16, при штатній чисельності суддів у 51 особу.

*** Показник сформованих згідно з даними комп’ютерної програми «Діловодство спеціалізованого суду».