flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Базові показники роботи Окружного адміністративного суду міста Києва

Базові показники роботи

Окружного адміністративного суду міста Києва

згідно з рішенням Ради суддів України № 28 від 02 квітня 2015 року*

 

Показник

Дані за звітний період

2016 рік

2017 рік

2018 рік І півріччя 2019 року

I. Вихідні дані автоматизованої системи діловодства

I.1

Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді на початок звітного періоду

9048

14404

17654

18957

I.2

Кількість справ та матеріалів, що надійшли на

розгляд за звітний період

23404

20704

26601

13295

I.3

Кількість розглянутих справ та матеріалів за

звітний період

17871

17454

25182

10022

I.4

Кількість справ та матеріалів, що перебувають

на розгляді на кінець звітного періоду

14581

17654

18957

21412

I.5

Кількість справ та матеріалів, що перебувають

на розгляді понад один рік на кінець звітного

періоду

0

4708

4081

4754

I.6

Фактична кількість суддів

18

36

37

39

II. Базові показники

II.1

Кількість та відсоток справ та матеріалів,

загальний̆ термін проходження яких триває

понад один рік

0

26.70%

21,50%

22,20%

II.2

Відсоток розгляду справ**

76,4%

84,30%

94,70%

75,38%

II.3

Середня кількість розглянутих справ та

матеріалів на одного суддю

350

485

681

257

II.4

Середня кількість справ та матеріалів, що

перебували на розгляді в звітний̆ період в

розрахунку на одного суддю

636

985

1196

827

II.5

Середня тривалість розгляду справи (днів) ***

119

242

291

292

II.6

Проведення опитувань громадян-учасників

судових проваджень

1

ні

1

ні

II.7

Оприлюднення результатів опитувань

громадян-учасників судових проваджень на веб-

сторінці суду

Серпень 2016

ні

лютий 2019

ні

II.8

Рівень задоволеності роботою суду учасниками

судового розгляду за результатами опитування.

Уніфікована шкала від 1 (дуже погано) до 5

(відмінно)

60%-5-4;

28%-3;

12%-2-1

-

61%-5-4;

30%-3;

9%-2-1

-

II.9

Відсоток громадян-учасників судових

проваджень, що оцінюють роботу суду на

«добре» (4) та «відмінно» (5)

60%

-

61% -

* Посилання на рішення http://rsu.court.gov.ua/rsu/rishennya/risksjdfh/

** Вказаний відсоток розгляду справ свідчить про існування певних проблем у роботі суду, що можуть призвести до негативних наслідків у майбутньому (Відповідно до рекомендацій CEPEJ).   

*** Показник сформованих згідно даних комп’ютерної програми «Діловодство спеціалізованого суду».

**** Відсоток громадян, які оцінювали роботу суду свідчить про середній рівень задоволеності. Дана вибірка не є репрезентативною, оскільки неможливо ідентифікувати відповідність вибірки загальній сукупності.