Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Профільний комітет Верховної Ради України підтримав пропозицію ДСА України стосовно обчислення стажу суддів

15 липня 2015, 18:07

15 липня 2015 року відбулося засідання Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя, в роботі якого взяв участь Голова Державної судової адміністрації України Зеновій Холоднюк.

Під час засідання було розглянуто проект Закону про внесення змін до Закону України "Про забезпечення права на справедливий суд" щодо визначення стажу роботи на посаді судді, зареєстрований у Верховній Раді України 17.06.2015 за № 2092а.

Голова ДСА України наголосив на тому, що відповідно до положень частини другої статті 127 Конституції України та статті 53 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" до посади судді застосовуються обмеження стосовно права обіймати будь-які інші, оплачувані посади, виконувати іншу оплачувану роботу, крім наукової, викладацької та творчої. Також суддя не має права поєднувати свою діяльність із підприємницькою або адвокатською, не може належати до політичної партії чи професійної спілки, виявляти прихильність до них, брати участь у політичних акціях, мітингах, страйках. Відповідно держава встановлює для суддів компенсаційні трудові гарантії, а також гарантує достатній рівень соціального забезпечення.

Крім того, зміст та обсяг досягнутого суддями рівня матеріального забезпечення не може бути звужено або скасовано шляхом внесення змін до чинного законодавства, оскільки обмеження соціальних гарантій суддів, передбачених Конституцією і законами України, не допускається.

Зеновій Холоднюк підкреслив, що Конституційний Суд України у своєму рішенні від 18.06.2007 № 4-рп/2007зазначив, що особливий порядок фінансування судів і діяльності суддів є однією з конституційних гарантій їх незалежності, що закріплюється у статті 126 Конституції України, і спрямований на забезпечення належних умов для здійснення незалежного правосуддя.

З метою недопущення порушення гарантованих законодавством прав суддів Головою ДСА України запропоновано членам Комітету до внесення до розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про забезпечення права на справедливий суд" іншу редакцію пункту: "Стаж роботи судді до ведення в дію цього Закону обчислюється у порядку та на умовах, установлених законодавством, що діяло до набрання чинності цим Законом".

Запропонована ДСА України редакція була підтримана народними депутатами.